Гражданска отговорност – помощ за всеки, който кара кола

Гражданска отговорност – помощ за всеки, който кара кола

Гражданската отговорност представлява необходима застраховка за мотори . Текстът на гражданската отговорност гласи, че застрахователят, който сме избрали е задължен да плати , договорената сума за повреди , дело на застрахованото лице на други превозни средства . Компенсацията на гражданската отговорност покрива както материални , така и невидими повреди или незачитане на ангажиментите на застрахованото лице .

Какво прави гражданската отговорност е наложителна в страната ?

Карането на коли носи със себе си многобройни опасности , които се създават на пътя. Именно по тази причина законодателят на територията на България задължава всички водачи на мотоциклети да разполагат с действителна гражданска отговорност. Практиката за застраховка – гражданска отговорност е популярна в много страни , като в зависимост от държавата, за която говорим, може да има различия и да включва разнообразие клаузи и условия . На територията на България , всички коли , вписани в България и са в движение , трябва да разполагат с платена застраховка гражданска отговорност.

С какво е важно да сте наясно при сключване на гражданска отговорност?

Застрахователната полица на гражданска отговорност се подписва за падеж от една година от считано от датата на издаване . Стойността на гражданската отговорност може да се изплати наведнъж, или разсрочено на 2 или 4 вноски.

Изгодна  гражданска отговорност 1
Изгодна гражданска отговорност

Кой трябва да сключи гражданска отговорност?

Гражданската отговорност се подписва както от всяко физическо лице, така и от името на компания . Освен това , тя предлага вариант да бъде сключена самостоятелно или с доброволна застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“.

Защо е задължителна гражданската отговорност?

– ако предпочетете заплащането на застрахователен комплект [гражданска отговорност и нараняване на пътниците в автомобила ] получавате спокойствие, че освен отговорността за нараняване на останалите пътници, при опасна ситуация ще получат материално възмездие водача и другите пасажери в застрахованото превозно средство;

– удобство за попълване в реално време, чрез онлайн платформа за заявка и подписване на полица за гражданска отговорност;

– удобство за транспортиране на вашия документ за застраховката гражданска отговорност на посочен от потребителя адрес;

– възможност за преглед на повреденото превозно средство, застраховано с гражданска отговорност, на адрес записан от клиента.

Какво всъщност представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ компонент от гражданската отговорност?

„Злополука на лицата в превозните средства“ е доброволна застраховка, която Ви предоставяме като допълнение към гражданската отговорност. Основната идея на допълнителната застраховка е да осигури на шофьора на автомобила спокойствие при събития на пътя , които да имат отражение върху вашето здравословно състояние . Поради факта, че гражданската отговорност предвижда опасности ексклузивно за 3-ти лица, т.е. всички хора в колата , като изключим шофьора, това е вашата персонална протекция по време на шофиране . Застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“, не като гражданската отговорност, е действаща навсякъде по света и се взима допълнително и при желание от Ваша страна .

Оферта за  гражданска отговорност 2
Оферта за гражданска отговорност

Гражданска отговорност за неизползвани автомобили

Съобразно Кодекса за застраховането, гражданската отговорност е задължителна за всички превозни средства, които са регистрирани в България и не са отписани от движение. Законът е в сила и за тези , не използващи колите , но все пак притежават номерата и удостоверенията. Тези превозни средства отново е редно да разполагат с налична застраховка гражданска отговорност. Затова нашият екип ви насочваме да не забравяте всички елементи, защото пренебрегването и неспазването на Кодекса за застраховането може да Ви донесе проблеми . Съобразно Кодекса, шофьорите на леки и тежкотоварни автомобили, които не са платили задължителната гражданска отговорност, може да се наложи да си платят . Глобата , породени от липсата на гражданска отговорност са от 400 до 600 лева за физически лица, а за юридически – от 2000 до 5000 лева.

Какви опасности фигурира в гражданската отговорност?

– належаща застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите , при която компанията, където сте се застраховали се ангажира да осигури отговорността на застрахованото лице за породените от собственика щети на други лица , създадени по време на използването на автомобил до вписаните в Кодекса за застраховане суми .

Трети лица са физически лица , които във времето на произшествието , се намират в автомобила , с платена гражданска отговорност. Ако в момента на злополуката пътниците в колата са над бройките , написани в гражданската отговорност, то всички обезщетения ще бъдат намалени по равно и ще бъдат разпределени по равно между хората пострадали . Общата сума , предназначена за обезщетение на гражданската отговорност, не трябва да бъде по-голяма от общата застрахователна стойност на местата в моторното превозно средство.

– застраховка „Злополука на лицата в превозните средства”, при която се осигурява включване на мястото на водача или за всички места в колата . Застраховката, за разлика от гражданската отговорност, важи навсякъде и се добавя по искане на застрахования .

Избери сега  гражданска отговорност 3
Избери сега гражданска отговорност

Спрете се на сигурен застраховател за вашата застраховка гражданска отговорност

Подберете нашата застраховка гражданска отговорност, за да сте спокойни във всяко пътешествие . Ние сме приятели на титулярите на автомобили в в страната, като нашите застраховки гражданска отговорност гарантират надеждност на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, вижте още :

Избери твоята гражданска отговорност 4
Избери твоята гражданска отговорност
Видове  гражданска отговорност 5
Видове гражданска отговорност
Оферта за  гражданска отговорност 6
Оферта за гражданска отговорност
Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 7
Най-добрите оферти за гражданска отговорност
Перфектната  гражданска отговорност 8
Перфектната гражданска отговорност
Изгодна  гражданска отговорност 9
Изгодна гражданска отговорност

Какво прави гражданската отговорност е наложителна в страната ?
С какво е важно да сте наясно при сключване на гражданска отговорност?
Кой трябва да сключи гражданска отговорност?
Защо е задължителна гражданската отговорност?
Какво всъщност представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ компонент от гражданската отговорност?
Гражданска отговорност за неизползвани автомобили
Какви опасности фигурира в гражданската отговорност?
Спрете се на сигурен застраховател за вашата застраховка гражданска отговорност